reklama z Almanachu 2014 Polskiego Klubu Doga Niemieckiego
zaprojektowana przez Klaudię Szymańską