reklama z Almanachu 2015 Polskiego Klubu Doga Niemieckiego
zaprojektowana przez Klaudię Szymańską