Ryga - listopad 2015 (£otwa) (Delisa-Abby pierwsza od lewej strony)