Ryga - listopad 2015 (£otwa) (Delisa-Abby trzecia od prawej strony)