Calipso (po ¶rodku) z siostr± Cynthi± (po lewo) i bratem Cedriciem (po prawo)