Calipso (po prawo) z siostr± Cynthi± (po ¶rodku) i bratem Conorem (po lewo)