Calipso (w ¶rodku) z siostrami Cosmo (na dole) i Cintr± (na górze) oraz mam±