Calipso (w ¶rodku) z siostrami Cosmo (po lewo) i Cintr± (po prawo)