£ód¼ 18.09.2011
wystawa klubowa dogów niemieckich

klasa championów (3 lata i 1 miesi±c)
handler: Anna Basta & Klaudia Kar³owiczPOWRÓT DO GALERII MARCELLO