Siódmy roczek

6 lat i II miesiąc


6 lat i III miesiąc


6 lat i IV miesiąc


6 i pół roku


6 lat i IX miesiąc


7 lat


POWRÓT DO GALERII MARCELLO - Dorosłość