DUCATI Claudia Bohemica
Champion Czech
Champion Słowacji
HD - A

POWRÓT DO ZAKŁADKI Rodowód
ARAGORNa from Ciriland Union