DONNIE DARKO Del Castello Delle Rocche
Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski
Mł.Zwyc. Rankingu Wystawowego - Najlepszy Młody Dog Niemiecki 2010
HD - A


POWRÓT DO ZAKŁADKI Rodowód - miotu ".." Alpaka