Reklamy z Katalogów Wystaw Psów


reklama z katalogu: z IX Zimowej Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Głogowie, IV Zimowej Walentynkowej Wystawy Psów Rasowych w Toruniu oraz Wystawy Championów Leszno 2008 reklama z katalogu: XIII Wiosennej Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Nowym Dwórze Mazowieckim 2008; Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Ostravie 2008 (Czechy), Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Satu Mare 2008 (Rumunia)POWRÓT DO ZAKŁADKI REKLAMY MOICH PSÓW