Ranking Doga Niemieckiego - Sezon wystawowy 2009

Zasady ogólne:

Ranking dotyczy dogów niemieckich zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce, a jego celem jest wyłonienie i wyróżnienie najwyżej ocenianych przedstawicieli rasy w danym sezonie.

1. Ranking obejmuje sezon wystawowy liczony pomiędzy 1 stycznia i 31 grudnia.

2. Ranking prowadzony jest wspólnie dla psów i suk, (czyli bez podziału na płeć), według kryteriów:
a) odmiana umaszczenia - według zasad przyznawania CACIB, czyli:
- dogi czarne i arlekiny,
- dogi żółte i pręgowane,
- dogi błękitne;

b) kategoria wiekowa:
- dogi młode - klasa młodzieży
- dogi dorosłe - klasa pośrednia, klasa otwarta, klasa championów (wiek powyżej 18 miesięcy)

Oczywiście każdy dog może wziąć udział w rankingu w obu kategoriach wiekowych, decyduje o tym właściciel, nadsyłając dokumentację z wyników zarówno z klasy młodzieży, jak i klas dorosłych.

3. W rankingu mogą brać udział psy/suki jedynie z oceną doskonałą. Dopuszcza się ocenę bardzo dobrą jedynie z klasy młodzieży, ale uzyskaną wyłącznie na wystawie w kraju, gdzie z definicji nie przyznaje się ocen doskonałych w tej klasie.

4. Punktowany będzie udział w max 12 wystawach w kraju lub poza granicami, a o tym, które wystawy mają być uwzględnione decyduje właściciel.

5. Oficjalne wyniki rankingu ogłaszane będą raz w roku na stronie internetowej Klubu Doga Niemieckiego w Polsce, (www.klubdoga.pl) do końca marca następnego roku.

6. Pies/suka który na wystawie w Polsce, (niezależnie od rangi wystawy) zajmie PIERWSZE miejsce w swojej klasie w stawce 10 i więcej konkurentów OBECNYCH na ringu, otrzymuje 20 dodatkowych punktów.

7. Psy/suki które zdobędą czołowe miejsca uzyskując w swoich kategoriach najwyższą ilość punktów zostaną uhonorowane tytułem Najlepszy Dorosły/Najlepszy Młody Dog Niemiecki, (np. Najlepszy Młody Dog Niemiecki 2009 w kategorii BŁĘKITNY) i otrzymają dyplom.

8. Pies/suka który bez względu na kategorię uzyska najwyższą ilość punktów spośród wszystkich dogów biorących udział w rankingu, zyska tytuł ZWYCIĘZCY, (np. ZWYCIĘZCA RANKINGU KLUBU DOGA - NAJLEPSZY DOG NIEMIECKI 2009) i otrzyma dyplom oraz Puchar Przechodni. Jeśli w kolejnym roku jego udziałem stanie się analogiczny sukces - puchar przechodzi na własność. Uroczystość wręczenia dyplomów i pucharu odbędzie się podczas najbliższej Wystawy Klubowej.

9. Zgłoszenie psa do rankingu należy przesłać wraz z kopią kart ocen oraz karnetów dokumentujących uzyskane przez psa tytuły najpóźniej do 15 lutego 2010 roku na adres:

Beata Kucharczyk, ul. Izbicka 137, 04-986 Warszawa

10. Osiągnięcia psa/suki szacowane będą wg. systemu punktacji, który przedstawia poniższa tabela:

- Zwyc. Świata, Zwyc. EuDDC - dodatkowo 100 pkt.

- BIS Wystawy Klubowej - dodatkowo 50 pkt.

- Tytuł Zwyc. Polski - dodatkowo 20 pkt.

- I miejsce na polskiej wystawie w stawce 10 i większej - dodatkowo 20 pkt

******

Wyniki rankingu zostały opublikowane w I/10 numerze biuletynu Klubu Doga Niemieckiego. Uroczystość wręczenia dyplomów i pucharu odbyła się podczas Wystawy Klubowej 2010.

******

OLINEK Czarnoksiężnik z Archipelagu uzyskał najwyższą punktację w całym rankingu
i otrzymał tytuł
ZWYCIĘZCA RANKINGU KLUBU DOGA - NAJLEPSZY DOG NIEMIECKI 2009

******

PEŁNA LISTA REZULTATÓW - Ranking Doga Niemieckiego 2009

DOGI CZARNE I ARLEKINY dogi młode - 5 zgłoszeń
1. MARCELLO Moloseum - 726p wł. Katarzyna Wesołowska
NAJLEPSZY MŁODY DOG NIEMIECKI 2009
2. GORAYA Obrowska Tradycja - 356p wł. Hanna Faluta
3. IRIMI Modry Efekt - 336p wł. Agnieszka Sowa-Halicka
4. CHARISMA CHASHIMA Atheneum Alter Idem - 242p wł. Aneta Kołodziejczyk
5. CACHAREL CASHMIR Atheneum Alter Idem - 180p wł. Małgorzata Setcka, Aneta Kołodziejczyk

DOGI ŻÓŁTE I PRĘGOWANE dogi młode - 5 zgłoszeń
1. TIGER - C FOR ANA Jag- Sza - 526p wł. Anna Dunaj-Ewiak
NAJLEPSZY MŁODY DOG NIEMIECKI 2009
2. TAURUS - C Jag- Sza - 421p wł. Wioletta Wilisz
3. MAGNOLIA Flosculi St. Franciscus - 404p wł. Iwona Witkowska
4. TOSCA-C Jag-Sza - 375p wł. Krzysztof Zagórski, Joanna Malinowska
5. MANILLA FEREIRA Flosculi St.Franciscus - 160p wł. Iwona Witkowska

DOGI BŁĘKITNE dogi młode - 1 zgłoszenie
1. ASATI Mersatino - 116p wł. Anna Mańska
NAJLEPSZY MŁODY DOG NIEMIECKI 2009

DOGI CZARNE I ARLEKINY dogi dorosłe - 12 zgłoszeń
1. PISANKA Arhus - 1061p wł. Alicja Mech
NAJLEPSZY DOROSŁY DOG NIEMIECKI 2009
2. MICHELLE MA BELLE Balao - 1018p wł. Anna Pyziak, Magdalena Ślusarczyk
3. UNA AMOR Ego - 838p wł. Julia Kwaszkiewicz
4. AKIRA ACRA Serenczas - 631p wł. Małgorzata Setcka, Aneta Kołodziejczyk
5. UDINE BACALIA Ego - 542p wł. Magdalena Stanaszek
6. ACAN ze Smoczego Raju - 503p wł. Izabela Szloch
7. PANDEMONIUM Arhus - 502p wł. Alicja Mech
8. AARON ze Smoczego Raju - 327p wł. Izabela Szloch
9. BOHUN Obrowska Tradycja - 257p wł. Hanna Falut
10.HARSHA Oregon - 131p wł. Małgorzata Sowińska, Izabela Szloch
11.BAYRA Obrowska Tradycja - 90p wł. Hanna Faluta
12.BASHIRA BASHRA Atheneum - 68p wł. Małgorzata Setcka, Aneta Kołodziejczyk

KLASA WETERANÓW DOGI CZARNE I ARLEKINY - 1 zgłoszenie
1. LEGO Arhus - 30p wł. ?

DOGI ŻÓŁTE I PRĘGOWANE dogi dorosłe - 6 zgłoszeń
1. OLINEK Czarnoksiężnik z Archipelagu - 1199p wł. Jacek Wieczorek
NAJLEPSZY DOROSŁY DOG NIEMIECKI 2009
2. MANILLA FEREIRA Flosculi St.Franciscus - 520p wł. Iwona Witkowska
3. MAGNOLIA Flosculi St. Franciscus - 444p wł. Iwona Witkowska
4. CAYMAN Des Terres De La Rairie - 429p wł. Jadwiga Szłapka
5. TAURUS - C Jag- Sza - 334p wł. Wioletta Wilisz
6. TIGER - C FOR ANA Jag- Sza - 269p wł. Anna Dunaj-Ewiak

DOGI BŁĘKITNE dogi dorosłe - 4 zgłoszenia
1. KAMEA KrainaHDanes - 1000p wł. Wanda Kotik
NAJLEPSZY DOROSŁY DOG NIEMIECKI 2009
2. FIGARO Modry Efekt - 988p wł. Natalia Najda
3. AISZA Rudimentum - 837p wł. Mirosław Nowaczewski
4. ASATI Mersatino - 744p wł. Anna Mańska
KLASA WETERANÓW DOGI BŁĘKITNE - 1 zgłoszenie
1. ASZRA Modry Efekt - 480p wł. Agnieszka Sowa-Halicka