EL TORO Czar Olbrzyma posiada uprawnienia hodowlane
(tytuł Reproduktora).


POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU EL TORO