na pierwszym planie GLADIUS & GALADRIELA Czar Olbrzyma,
z ciotk± ENRIQUET” Czar Olbrzyma