DORA (w legowisku), DOLLY i DRACONIA (w zapasach)
oraz DEJANIRA (na posadzce) Czar Olbrzyma