Krager z płaszczowymi braćmi (po lewo Kabuto, po prawo Kaz)
oraz siostrą merle Krunket (z lewej strony)