Ingrid (u góry) z przyrodni± siostr± Haif± Czar Olbrzyma