DRACONIA z siostr± DOLLY (w ¶rodku) i DEJANIR” (po lewo)