DORA Czar Olbrzyma w Nowym Domu
Pierwszy rok życia

3,5 miesiąca


4 miesiące4,5 miesiąca


5 miesięcy


6 miesięcy7 miesięcy


8 miesięcy


9 miesięcy10 miesięcy


11 miesięcy


1 roczek :)


POWRÓT DO ZAKŁADKI GALERIA DORY