Dora z siostrami: Drazetk± (w ¶rodku) i Diun± (po prawo)