Trzeci roczek

2 lata i I miesiąc


2 lata i V miesiąc


2 i pół roku


2 lata i IX miesiąc2 lata i X miesiąc


2 lata i XI miesiąc

POWRÓT DO GALERII Cintra - Dorosła