Cintra (po lewo) z siostr± Cirill± (po ¶rodku) i bratem Celebornem (po prawo)