artyku³ z Biuletynu Klubu Rasy Dog Niemiecki I/2009
..... c.d w biuletynie, zapraszam do nabycia i lektury :).