SUKI KLASA MŁODZIEŻY
(AMORETKA z Kuźni Napoleońskiej)

***