SUKI KLASA MŁODZIEŻY
(AMORETKA z Kuźni Napoleońskiej i PRISMA-C Jag-Sza)

***