CORVETTA Estrella Bohemica
(PABLO PICASSO - A Mirez Bohemia & FAME z Radcickych hvozdu)