Wyniki podstawowych badań kardiologicznych (EKG, echo)
z oceną wszystko w normie (19.10.2017)

******
POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU HUMY