Lód¼ - wystawa klubowa 22.09.2013
klasa otwarta - 24 miesi±c
handler: Katarzyna Weso³owska


foto. Iwona Mielniczuk


foto. Iwona Mielniczuk


POWRÓT DO GALERII VERTIGO