Warszawa 10.09.2011
klasa championów (3 lata i 1 miesi±c)
handler: Klaudia Kar³owicz & Beata Kucharczyk

POWRÓT DO GALERII MARCELLO