Paryż (Francja) 7.07.2011
Wystawa Światowa

klasa championów (2 lata i 11 miesięcy)
handler: Klaudia Karłowicz
POWRÓT DO GALERII MARCELLO