Wilno EuDDC (Litwa) 12.09.2010
klasa championów (2 lata i 1 miesiąc)
handler: Katarzyna Wesołowska


POWRÓT DO GALERII MARCELLO