Wilno (Litwa) 11.09.2010
wystawa klubowa dogów niemieckich

klasa championów (2 lata i 1 miesiąc)
handler: Katarzyna Wesołowska & Klaudia Karłowicz
POWRÓT DO GALERII MARCELLO