Wilno (Litwa) 24.10.2009
klasa młodzieży - 1 rok i 3 miesiąc
handler: Katarzyna Wesołowska


POWRÓT DO GALERII MARCELLO