Piąty roczek

4 lata i I miesiąc

4 lata i II miesiące

4 lata i III miesiące


4 i pół roku

4 lata i VII miesięcy

4 lata i X miesięcy

4 lata i XI miesięcy

POWRÓT DO GALERII MARCELLO - Dorosłość