Trzeci roczek

2 lata i I miesiąc

2 lata i III miesiące

2 lata i IV miesiące


2 lata i V miesięcy

2 i pół roku


2 lata i IX miesięcy

2 lata i X miesięcy

2 lata i XI miesięcy

3 lata

POWRÓT DO GALERII MARCELLO - Dorosłość