Trinity (w ¶rodku) z rodzeństwem,
siostr± Tracy (po prawo) i bratem Tadeuszem Lanquesco