Trzeci roczek

2 lata i II miesiąc


2 lata i III miesiąc


2 lata i V miesiąc


2 lata i VIII miesiąc


2 lata i IX miesiąc


2 lata i XI miesiąc

POWRÓT DO GALERII Trinity - Dorosła