Czasy młodzieżowe

X miesiąc


XII miesiąc


XIV miesiąc


XVI miesiąc


XVIII miesiąc


POWRÓT DO GALERII TRINITY Lanquesco