Radom 2014 (klasa m³odszych szczeni±t)
handler Iwona Witkowska