TADEUSZ Lanquesco

3 miesiące4 miesiące


5 miesiąc


7 miesiąc


11 miesięcy


14 miesięcy


16 miesięcy


18 miesięcy


20 miesięcyZdjęcia z wystaw:POWRÓT DO ZAKŁADKI "POTOMKOWIE VERTIGO"