RUMBA Lanquesco

5 miesiąc


7 miesiąc


10 miesiąc


11 miesiąc


12,5 miesiąca


13 miesiąc


14,5 miesiąca


15 miesiąc


16 miesiąc


18 miesiąc


19 miesiąc


20 miesiąc


21 miesiąc


22 miesiąc


2 lata i 1 miesiąc2 i pół roku


2 lata i 10 miesiąc


3 lata
Zdjęcia z wystaw:


POWRÓT DO ZAKŁADKI "POTOMKOWIE THEO"