Interchampion, Champion Polski
DSCHINGIS KHAN von der HessenVilla
HD - A ED - 0/0

wł. Wioleta Michalska hodowla: Maczupikczu

POWRÓT DO ZAKŁADKI Rodowód
ARAGORNa from Ciriland Union