VLADIVOSTOK de Misandre
Champion Francji
HD - B














POWRÓT DO ZAKŁADKI Rodowód
ARAGORNa from Ciriland Union