MARLON BRANDO la Componella
Champion San Marino
Champion Bałkan
Champion Morza Śródziemnego
Champion Mołdawii
Grand Champion Mołdawii
Champion Macedonii
Champion Montenegro
Grand Champion Montenegro
Champion Azerbejdżanu
Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski
HD-A ED-0POWRÓT DO ZAKŁADKI Rodowód - miotu "J" Planeta Doga