NAGASAKI
Młodzieżowy Champion Ukrainy,
Grandchampion Ukrainy,
11xCAC,
5xBOS, 4xBOB,
Zwycięzca Ukrainy 2003,
2xCACIB,
R.CACIBPOWRÓT DO ZAKŁADKI Rodowód - miotu "G"