PISANKA Arhus
Interchampion,
Champion Polski, Rumunii; Grand Champion Rumunii
Zwycięzca Polski '08, Zwycięzca Klubu Węgier '09, II/BIS Klubu Węgier '09
Młodzieżowy Champion Polski, Rumunii, Mł.Zwyc.Klubu Rumunii '08,
6x CACIB, BOG IV, 10x BOB, 2x BIS II
Kwalifikacja Cruft '09 i '10,
Najlepszy dorosły dog 2009
POWRÓT DO ZAKŁADKI Rodowód - miotu "D"