Wizytówka 2009 rok
zaprojektowana przez Jana Olszewskiego