Wizytówka 2008 rok
zaprojektowana przez Jana Olszewskiego